O društvu - TURISTIČNI, TEHNIČNI-ETNOLOŠKI MUZEJ

Ogled muzeja po predhodni najaviVisit the museum after prior announcementBesuchen Sie das Museum nach vorheriger AnkündigungVisita il museo dopo l'annuncio precedente

drušva OLDTIMER STARA GORA

031 342 734 Alojz031 671 154 Edi031 365 993 Janko

Nevladna organizacija v javnem interesu na področju kulture
Pozdravljeniizpis
KAZALO
Pojdi na vsebino
D O G O D K I
2  0  2  4

20.01.2024
OBČNI ZBOR

01.05.2024
S.K.O.K. in sejem

08.06.2024
MOPEDOVO srečanje

junij 2024
20. OBLETNICA DRUŠTVA

20.07.2024
MOTORISTIČNO srečanje

15.08.2024
POSTAVITEV KLOPOTCA

03.08.2024
TRAKTORSKO srečanje

24.08.2024
KOLESARSKO srečanje


07.09.2024
PRIKOLIČARJI srečanje

22.09.2024
TRGATEV in PREŠANJEO društvu

DRUŠTVO vse ostalo
Kratka zgodovina društva


Ideja o ustanovitvi društva sega v leto 2004, ko se nas je zbralo nekaj posameznikov, ki smo začeli razmišljati o lastnem društvu. Sedemindvajset ustanoviteljev ljubiteljev starodobne tehnike smo 14. maja 2004 sprejeli prve smernice in pravila delovanja društva v katerem dajemo poudarek na ohranjanju premične kulturne dediščine naših prednikov, ne zanemarjamo pa obujanje in prikaz krajevnih navad in običajev.

Kmalu zatem smo organizirali prvo predstavitev društva v juliju istega leta. Spominjam se, da smo takrat imeli 3 avtomobile, 26 traktorjev, 6 koles z motorjem, 5 motornih koles, 1 kolo in tri stroje. To so bili začetki in odmevna prireditev tistega časa. Naslednje leto smo bili sprejeti v Zvezo SVS in pridobili prva dva tehnična komisarja. V letu 2005 smo pripravili dvoje srečanj, ki sta prerasli v tradicionalni srečanji poimenovani "srečanje kmetijske tehnike in srečanje starodobnih motornih vozil." Obe srečanji sta danes nadgrajeni s praktičnimi prikazi običajev v teh krajih, družabnimi igrami in sejmom starin. Začeli smo tudi sodelovati s sorodnimi društvi doma in v tujini. Odmevnejšo sodelovanje je bilo srečanje za postavitev rekorda za Ginesovo knjigo rekordov v Weitzu v Avstriji in pri društvu Johan Janez Puh v Ljutomeru. V letu 2006 nam je prisluhnila občina Sveti Jurij ob Ščavnici od katere smo dobili v najem društvene prostore, ki smo jih temeljito obnovili. Pred tem smo imeli prostore v gasilskem domu Stara Gora. V društvenih prostorih imamo eksponate, ki nam jih podarjajo naši člani, eden zanimivejših je traktor Victor disel 1941 (gre za stabilni motor predelan v samohodnega), ki nam ga je podaril častni član Ludvik Knez s Kapelskega Vrha. Člani društva smo obnovili in restavrirali društveno vozilo Mercedez-benz 508DG, ki ga uporabljamo za prevoz na razna srečanja. Vsako leto za svoje člane organiziramo strokovna predavanja o restavriranju, predstavitvi zgodovine strojev in tehnike ter o običajih in navadah kmečkega prebivalstva.

To je le bežni pregled pomembnejših dogodkov skozi čas, vabimo pa vse zainteresirane, da si ogledajo našo zbirko zgodovine v sliki in besedi.

Društvo danes

Društvo je dobro organizirano in deluje na principu projektnega vključevanja članov. V društvu delujejo člani in članice z široko paleto poklicev, izobrazbene strukture in osebnih sposobnosti. Delovanje članov vzpodbujamo s projektnim načinom dela, v katerega vključujemo posamezne člane glede na njihova znanja, izobrazbeni nivo, sposobnosti in glede na njihovo lastno zainteresiranost za določen projekt ali nalogo.

Opravljamo pomembno poslanstvo pri varovanju in razvoju premične kulturne dediščine s poudarkom na kmetijski tehniki. V društvu veliko pozornosti namenjamo posredovanju znanj mladini. Izvajamo različne raziskovalne naloge na temo tehniške dediščine. Strokovno komuniciranje skozi restavriranje, ohranjanje dediščine, skozi muzej teh strojev in promocijski projekti so regionalnega, nacionalnega in mednarodnega pomena. Sodelujemo z različnimi institucijami, občinami in sorodnimi društvi. Skozi promocije prenašamo naša strokovna znanja in popularizacijo na mlajše, na prebivalstvo, ki se zavzema za ohranitev kulturne dediščine, skozi potujoče muzejske razstave in prikaze približamo naše delovanje širši javnosti naključnim obiskovalcem v občini, celotni Prlekiji in širše v Sloveniji ter s sodelovanjem tudi v tujini.

Pri izvajanju projektov sodelujejo vsi člani društva in njihovi družinski člani. Vsak naš odmevni projekt – srečanje ali razstava pa zahteva dodatno pomoč zunanjih sodelavcev. Na izobraževanjih so ugledni predavatelji s področja muzeologije. Obnavljanje in restavriranje določenih eksponatov pa spremljajo strokovnjaki. V projektih nam pomaga nacionalna organizacija Zveza SVS iz Ljubljane. Sodelujemo z lokalno skupnostjo – Občino, ki nas pri našem delu podpira. V veliko pomoč nam je Kmetijski inštitut iz Ljubljane. Tako v vsakem projektu sodeluje na ducat ustvarjalcev.

Namen dejavnosti

Osnovno poslanstvo društva je v iskanju, obnovi, varovanju in popularizaciji tehnične kulturne dediščine z glavnim poudarkom na delu, življenju in zapuščini dveh največjih Slovenskih izumiteljev na področju tehnike Janeza Puha iz Sakušaka in Karola Grossmana iz bližnjih Drakovec pri Mali Nedelji. S svojim delom ter zavestno zagnanostjo smo ohranili marsikateri primerek naše tehnične samobitnosti na različnih področjih tehnične dediščine v smislu ohranitve ter restavratorstva do te mere, da so posamezni primeri v uporabni funkciji še danes. To je pomembno iz več vidikov. Gre za interdisciplinarno razumevanje odnosa do tega zahtevnega ter pomembnega dela naše tehnične dediščine. Pri tem je pomemben učno vzgojni učinek predvsem na mlajše generacije. Predstavljamo razvoj našega okolja skozi stoletje tehničnih ter tehnoloških pridobitev naših ljudi. Izražamo identiteto okolja v polpretekli zgodovini. Nenazadnje pa tudi ustvarjamo pogoje za pospešitev razvoja turistične dejavnosti skozi dimenzijo tehnične dediščine, ki je tukaj zelo ohranjena, do nje pa gojimo prav poseben, spoštljiv odnos. Na tej osnovi si je društvo zastavilo dolgoročno vizijo v smeri trajnega predstavljanja in popularizacije bogate tehnične kulturne dediščine na področju celotne Prlekije in tudi širše v Sloveniji. Z željo, da bi to vizijo uresničili smo si zadali konkretne cilje, med katerimi je najpomembnejši – ureditev primernih prostorov in postavitev trajne muzejske dejavnosti za področje tehnične kulture in dediščine na Stari Gori.

Hiter razvoj našega društva je dosežen predvsem zaradi izjemnega angažiranja vodstva društva, posameznih projektnih skupin in sekcij, ter velikanske pomoči celotnega članstva. Že omenjeni razvoj društva, ki je skorajda že prerasel naše možnosti, pa daje možnosti za še uspešnejše delovanje v prihodnosti. Potrebni resursi so v večini že zagotovljeni. Stara Gora je  povezana z pomembnimi dogajanji v pretekli in pol pretekli zgodovini.

Naše društvo se želi vključiti v prizadevanja za hitrejši razvoj lokalnega okolja in prispevati čim večji delež k popularizaciji in promociji naše kulture, tradicije, pa tudi bogate zapuščine naših prednikov.

Tajnik društva
Aleksander Vuk
© 2017-2024 Društvo Oldtimer Stara Gora    -    spletna stran uporablja piškotke   -  
Nazaj na vsebino