Certifikat SVS - TURISTIČNI, TEHNIČNI-ETNOLOŠKI MUZEJ

Ogled muzeja po predhodni najaviVisit the museum after prior announcementBesuchen Sie das Museum nach vorheriger AnkündigungVisita il museo dopo l'annuncio precedente

drušva OLDTIMER STARA GORA

031 342 734 Alojz031 671 154 Edi031 365 993 Janko

Nevladna organizacija v javnem interesu na področju kulture
Pozdravljeniizpis
KAZALO
Pojdi na vsebino
D O G O D K I
2  0  2  4

20.01.2024
OBČNI ZBOR

01.05.2024
S.K.O.K. in sejem

08.06.2024
MOPEDOVO srečanje

junij 2024
20. OBLETNICA DRUŠTVA

20.07.2024
MOTORISTIČNO srečanje

15.08.2024
POSTAVITEV KLOPOTCA

03.08.2024
TRAKTORSKO srečanje

24.08.2024
KOLESARSKO srečanje


07.09.2024
PRIKOLIČARJI srečanje

22.09.2024
TRGATEV in PREŠANJECertifikat SVS

DRUŠTVO vse ostalo
POSTOPEK PRIDOBITVE STATUSA STARODOBNEGA VOZILA
JAVNA AGENCIJA ZA VARNOST PROMETA, sektor za vozila, na osnovi Zakona o Motornih Vozilih (Ur.l. RS štev. 75/17) v pravilih USMERITVE ZA POSTOPEK PRIDOBITVE STATUSA STARODOBNEGA VOZILA – STARODOBNIK za potrebe izvajalcev – KONTROLNI ORGAN št. (B29-01.09.2017-R4.0) določa:
lastnik vozila mora za podelitev statusa starodobnega vozila, pridobiti in predložiti Kontrolnemu organu za ugotavljanje skladnosti in istovetnost vozila, tudi »POROČILO o uvrstitvi vozila v razred statusa starodobnega vozila« in »Zapisnik o oceni starodobnega vozila«.  POROČILO in ZAPISNIK  izda organizacija za starodobna vozila, ki je članica mednarodne organizacije starodobnih vozil – FIVA.

Zveza SVS, ki je uradni predstavnik in zastopnik organizacije FIVA v Sloveniji z vlogo FIVA ANF (Authoritee Nationale FIVA), je torej pooblaščena za podeljevanje »POROČILA o uvrstitvi vozila v razred statusa starodobnega vozila«  in »ZAPISNIKA o ocenitvi«, tistim vozilom, ki izpolnjujejo pogoje po Pravilniku.

POROČILO in ZAPISNIK je potrebno pridobiti za naslednja starodobna vozila:
Za vozila, ki se prvič registrirajo v Sloveniji (nakup ali uvoz iz tujine),
Za vozila, ki so že registrirana v Sloveniji in v evidencah še nimajo vpisanega statusa starodobnega vozila,
Za vozila, ki so bila v Sloveniji že pred 1. majem 2004 a zanje ne obstajajo dokumenti o registraciji ali nakupu (lastnik mora pridobiti izjavo o lastništvu na osnovi Stvarno pravnega zakonika pri Upravni enoti R Slovenije).
Postopek za izdajo POROČILA in ZAPISNIKA je enak kot postopek za izdajo Izkaznice o starodobnem vozilu SVS:
- kandidat poda zahtevek na svoje ali najbližje društvo Zveze SVS v obliki Evidenčnega lista (glej povezavo), na katerega pripiše, da poleg Izkaznice o starodobnem vozilu SVS potrebuje tudi POROČILO (na dnu obrazca),
- sledi ogled in ocenitev vozila, ki ga opravi Tehnični komisar Zveze SVS,
- Tehnični komisar preko svojega društva dostavi celotno dokumentacijo o vozilu predsedniku Tehnične komisije Zveze SVS,
- po preveritvi podatkov in če vozilo izpolnjuje pogoje, izda Tehnična komisija POROČILO, katerega vrne v društvo, ki je zanj zaprosilo,
- Tehnični komisar društva preda kandidatu original POROČILO ZAPISNIK o ogledu starodobnika.
- Kandidat navedeno dokumentacijo skupaj z eno sliko vozila, preda pooblaščeni organizaciji za ugotavljanje istovetnosti.

Skupaj z izdajo POROČILO, bo za vse člane društev Zveze SVS, istočasno izdana tudi »Izkaznica o starodobnem vozilu SVS«. V kolikor pa lastnik že veljavne Izkaznice o starodobnem vozilu SVS potrebuje tudi POROČILO, lahko zanj zaprosi preko svojega društva, kjer POROČILO dobi brezplačno.
CENIK ZA IZDAJO IZKAZNICE O STARODOBNEM VOZILU SVS
velja od 01.01.2021 dalje

IZKAZNICA IN POROČILO ZVEZE SVS ZA STARODOBNA VOZILA
Vrsta starodobnega vozila

Vrsta A – motorna kolesa
Kategorija A-1 30,00 €
Kategorija B-2 40,00 €
Kategorija C-3 50,00 €

Vrsta B – osebni avtomobili, traktorji
Kategorija A-1 40,00 €
Kategorija B-2 50,00 €
Kategorija C-3 60,00 €

Vrsta C – tovorni avtomobili, avtobusi, avtodomi
Kategorija A-1 80,00 €
Kategorija B-2 100,00 €
Kategorija C-3 120,00 €

Vrsta C1 - tovorni avtomobili, avtobusi, avtodomi
Velja za lastnike vozil, ki nimajo osebnega avtomobila ali motornega
kolesa z veljavno izkaznico Zveze SVS 240,00 €

Vrsta CX – spremenjena ali predelana vozila
vozila, ki so bila pred več kor 30 leti spremenjena ali predelana za kar obstaja
pisno dokazilo ustreznega državnega organa ali ocena Tehnične komisije Zveze SVS

Motorna kolesa 160,00 €
Vsa ostala vozila 250,00 €

Obnova izkaznice vrste CX
Motorna kolesa 80,00 €
Vsa ostala vozila 125,00 €

POTRDILO ZVEZE SVS ZA MLADODOBNA VOZILA
Potrdilo o mladodobniku

Ocenitev vozila in izdaja Potrdila za vsa mladodobna vozila 115,00 €

PREPIS IZKAZNICE

Prepis izkaznice na novega lastnika ali izdaja dvojnika izkaznice 20,00 €

IZKAZNICA FIVA ZA STARODOBNA VOZILA
FIVA Identity Card - Vrsta vozila

Motorno kolo, za člane katerekoli slovenske zveze ali društva 100,00 €
Motorno kolo, za nečlane slovenskih zvez ali društev 150,00 €
Osebni avto, za člane katerekoli slovenske zveze ali društva 155,00 €
Osebni avto, za nečlane slovenskih zvez in društev 200,00 €
Vsa ostala motorna vozila za člane slovenskih zvez in društev 255,00 €
Vsa ostala motorna vozila za nečlane slovenskih zvez ali društev 350,00 €
Predelana vozila 500,00

POTRDILO FIVA ZA MLADODOBNO VOZILO
FIVA Youngtimer Registration Card

Vsa mladodobna vozila 115,00 €

TABLICA ZA VOZILO
Vrsta tablice tablica Zveze SVS, oval 135 x 120 mm 50,00 €
Kovinska tablica FIVA, oval 100 x 60 mm 50,00 €
© 2017-2024 Društvo Oldtimer Stara Gora    -    spletna stran uporablja piškotke   -  
Nazaj na vsebino